hero-alt

Belasting op aardgas gaat omhoog. Wat zijn de gevolgen?

De energierekening van een gemiddeld huishouden bestaat voor het grootste deel (70 procent) uit het verbruik van aardgas. Om de klimaatdoelstellingen van het kabinet te halen adviseert de klimaattafel, onder leiding van Diederik Samson, om de belasting op aardgas te verhogen. In de komende 12 jaar gaat de belasting op aardgas 75% stijgen. De prijs van elektriciteit gaat omlaag. Wat zijn de gevolgen en hoe kunnen huishoudens de energierekening binnen de perken houden?

Klimaatakkoord afbeelding rapport

Het kabinet heeft in het klimaatakkoord opgenomen om de uitstoot van CO2 in 2030 met 49 procent terug te dringen. Hiervoor zijn drastische maatregelen nodig. Een van die maatregelen is het verhogen van belasting op aardgas. Zo wil het kabinet dat huishoudens en bedrijven energiebesparende middelen treffen om de CO2 uitstoot te reduceren. De gedachte hierachter is: de vervuiler betaalt. Dit betekent niet dat we direct afscheid moeten nemen van de cv-ketel en allemaal aan de warmtepomp moeten. Er zijn andere belangrijkere maatregelen om minder aardgas te verbruiken. De belangrijkste is het huis isoleren.

De meeste woningen in Nederland zijn niet goed geïsoleerd en isolatie is de eerste stap naar een duurzame woning, samen met (drie)dubbel glas. Er gaat namelijk onnodig veel warmte verloren die de cv-ketel extra uren laat maken. Op de middellange termijn verdient u de investering terug door een lagere energierekening, zeker nu de belasting op aardgas omhoog gaat. Uw cv-ketel kan voorlopig gewoon zijn werk doen en gaat ook nog eens langer mee, omdat hij minder uren draait. De volgende stap naar een ‘nul op de meter woning’ is de keuze voor een warmtepomp. Daar horen andere besparende installaties bij, zoals CO2 gestuurde balansventilatie en zonnepanelen.

De eerste stap naar de duurzame woning is dus isolatie en dubbel glas, en vervolgens naar andere energie-opwekkende installaties. Zo kunt u uw huis stap voor stap energieneutraal maken en de energierekening klein houden.